top of page

Beweegatelier

| Niet ieder kind doorloopt in hetzelfde tempo de motorische ontwikkeling |

In het beweegatelier schenken we aandacht aan het ontwikkelen van onze motoriek in alle facetten van het woord.

De motorische ontwikkeling is namelijk super belangrijk bij het opgroeien van het kind. Het is immers de basis voor onze bewegingen in het dagelijks leven. De motorische ontwikkeling is niet enkel belangrijk voor het lichamelijk functioneren maar ook voor de ontwikkeling van onze hersenen.

 

In het beweegatelier schenken we aandacht aan verschillende delen van de motorische ontwikkeling.

Onze eerste pijler is de grove motoriek. 

 Dit zijn alle grote bewegingen die een kind leert maken. Denk maar aan lopen, springen, kruipen enzovoort.

Hier leren we ook dat bewegingen elkaar opvolgen of dat je ze zelfs tegelijkertijd kan uitvoeren.

 

Een belangrijk punt binnen het ontwikkelen van de grove motoriek is de lateralisatie.

Dit is een fase in de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen.

In deze fase ga je onderscheid maken tussen je linkerkant en rechterkant van het lichaam.

Er gaat een betere samenwerking ontstaan tussen beide lichaamshelften. 

Naast de grove motoriek heb je ook de fijne motoriek.

De fijne motoriek zijn de kleinere bewegingen en de handmotoriek.

Denk maar aan tekenen, schrijven, parels rijgen en knutselen. Het gebruik van je handen en vingers.

Daarnaast vraagt de fijne motoriek ook heel wat aandacht en concentratie.

 

Ook de schrijfmotoriek komt hier aan bod. 

We zullen aan de slag gaan met voorbereidend schrijven. Dit wil zeggen bewegen en al spelend leren.

Veel verschillende beweegactiviteiten met als doel de grove en fijne motoriek stimuleren.

Wat zullen we zoal doen tijdens het beweegatelier? 

- Bewegen op muziek

- Beweegactiviteiten met groot motorisch materiaal 

- Tekenen en/of schilderen op groot papier 

- Tekenen in scheerschuim

- Fijn motorische spelletjes spelen 

- ... 

We gaan aan de slag met materialen uit de handleidingen 'Krullenbol' en 'Schrijfdans'. 

Het beweegatelier wordt begeleid door onze ervaren kinesitherapeut Pauline gespecialiseerd in kinderen. Tijdens het beweegatelier krijgen de kinderen individuele begeleiding van haar op het niveau van het kind. Om deze reden gebeuren de beweegateliers steeds in kleine groep.

+ Ideaal als extra stimulans van je motorische ontwikkeling. 

+ Ideaal als voorbereiding op het eerste leerjaar. 

+ Ideaal als ondersteuning wanneer je moeilijkheden opmerkt

bij de motorische vaardigheden van je kind.

Per dag 

4 - 7 jaar

In de schoolvakanties gaan de beweegateliers door per dag. De hele dag is dan gevuld met motorische uitdagingen, spelletjes en opdrachten.

De start- en einduren zijn hetzelfde als de vakantiekampen.

Voor kinderen van de 2de kleuterklas tot en met het 1ste leerjaar.

€30/kind

Beelden met logo website (2).png
bottom of page